Vejledninger

På denne side kan du finde vejledninger, der er relevante ifb. med upload af data på platformen.

Whitepaper

Whitepaperet er en vejledning til upload af data til portal.opendata.dk. Det indeholder information personhenførbarhed, formater, dokumentation, ophavsret og forskellige metoder til upload.

Open Data DK Whitepaper

Metadata-skabelon

Metadata skal tilføjes hvert datasæt, så databrugerne har bedst mulige forudsætninger for at finde og anvende data. Vi opfordrer alle medlemmer og partnere til at anvende Open Data DK skabelonen for metadata. Den indeholder 7 obligatoriske felter og resten valgfrie. Den læner sig op af den fællesoffentlige standard for metadata, som er ved at blive udarbejdet som en del af initiativ 8.1 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Open Data DK metadataskabelon

Open Data DK licens

Som udgangspunkt opfordrer Open Data DK de deltagende dataejere til at benytte ”Vilkår for brug af danske offentlige data” .

Vilkårene er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten og anvendes af Geodatastyrelsen i forbindelse med frigivelse af grunddata. Vilkårene er i overensstemmelse med PSI-loven (Lov om videreanvendelse af den offentlige sektor informationer) .

Ovenstående er kun en opfordring og ikke et krav for at få data på www.portal.opendata.dk. Det er dataejernes valg, hvilken licens der påhæftes deres data. Open Data DK opfordrer dog altid dataejere til at vedhæfte licens, når data uploades på www.portal.opendata.dk.

Open Data DK licens