18 datasæt fundet

Formater: HTML

Filtrér resultater
 • Energi Data Service
  Open Data DK

  Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. Der er også data om...
 • Institutionsregistret
  Open Data DK

  Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov,...
 • Kommunale nøgletal
  Open Data DK

  Social- og Indenrigsministeriet har samlet en lang række data om landets 98 kommuner. Her kan bl.a. findes tal på aldersfordelingen i befolkningen, indtægter og udgifter på en...
 • Facilitetsdatabasen
  Open Data DK

  Facilitetsdatabasen.dk er en database over landets idrætsfaciliteter og idrætsanlæg, som udgives af Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden....
 • Folketingets dataportal
  Open Data DK

  Folketingets åbne data er en tjeneste, hvor du via en web service kan få adgang til data fra Folketinget. Folketingets dataportal indeholder data om folketingsmedlemmer såvel...
 • Datafordeleren
  Open Data DK

  Datafordeleren giver adgang til sammenhængende grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere. Datafordeleren er udsprunget af en...
 • Danmarks Miljøportal
  Open Data DK

  Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem kommuner, regioner og staten. Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af...
 • Virk Data
  Open Data DK

  Virk Data er Erhvervsstyrelsens egen dataportal. Her findes en lang række erhvervsrelevante datasæt såsom CVR data, lokalplaner, branchekoder og meget andet. Virk Data afholder...
 • Whitepaper om portal.opendata.dk
  Open Data DK

  En vejledning i at uploade data til portal.opendata.dk Som dataejer er der forskellige ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med offentliggørelse af data på...
 • Åbne skattelister
  Open Data DK

  Fra http://skat.dk/skat.aspx?oid=2167688 Folketinget har besluttet, at skatteoplysningerne for selskaber skal være offentligt tilgængelige, fordi der ønskes en større åbenhed om...
 • Data fra Dansk BiblioteksCenter
  Open Data DK

  Dette er et engangsudtræk. I forbindelse med Hack4DK 2015 stillede Dansk BiblioteksCenter (DBC) en lang række åbne data til rådighed via deres hjemmeside. Her kan man se tal på...
 • Vindmøllekort
  Open Data DK

  Oversigt over elproducerende vindmøller og lokalplanerne for og forslag til vindmølleområder
 • Udinaturen.dk
  Open Data DK

  Naturstyrelsens udinaturen.dk kort viser tilbud i den danske natur. F.eks. toiletter, p-pladser, bålpladser, cykelruter, MTB-ruter, fortidsminder, kælkebakker og blå flag...
 • Overnatningstal fra statistikbanken
  Open Data DK

  OVERNATNINGER EFTER OVERNATNINGSFORM, OMRÅDE, GÆSTENS NATIONALITET OG PERIODE.
 • Kortforsyningen
  Open Data DK

  Link til Kortforsyningen Det er nødvendigt at oprette en gratis profil. Læs mere om vilkår for brug af frie geografiske data:...
 • DAWA - Danmarks Adresser
  Open Data DK

  Beskrivelse fra DAWA: Danmarks Adressers Web API (DAWA) udstiller data og funktionalitet vedrørende Danmarks adresser. DAWA kan anvendes til at etablere adressedata og...
 • Fritvalgsdatabasen
  Open Data DK

  Dette datasæt fra Socialstyrelsen er en national oversigt over kommunernes pris for ydelser til ældre. Her kan man se de enkelte kommuners pris for de enkelte ydelser såsom varm...
 • Lokalplaner, kommuneplaner m.m. - Naturstyrelsen, Miljøministeriet
  Open Data DK

  PlansystemDK indeholder planer efter planloven. Kommuner og staten indberetter planer. Alle kan se og hente planer. Planerne kan også ses på Danmarks Miljøportal. Kommunerne...