Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 haft en lokal open data platform. Den flytter vi nu over på den nationale open data platform, portal.opendata.dk.

Efterhånden som de enkelte datasæt bliver flyttet, vil du opleve at blive viderestillet til det respektive datasæt på portal.opendata.dk. Derudover vil du opleve at blive viderestillet hertil, hvis du vil logge ind eller registrere dig på www.odaa.dk.

Du finder Aarhus Kommunes datasæt ved at klikke på fanebladet ”Datasæt” eller gå til denne side.

Dataejer

Hvis du er dataejer og plejer at uploade data til www.odaa.dk, skal du oprette dig på portal.opendata.dk (https://portal.opendata.dk/user/register) og sende dit brugernavn til Birgitte Kjærgaard. Hun vil derefter tilføje dig til Aarhus-organisationen på platformen, hvilket giver dig adgang til at lægge data op der. Dette kan dog først ske, når alle datasæt er flyttet over – hvilket forventeligt er i uge 48. Når du igen har fået adgang til at lægge data op, så foregår det på samme måde som på www.odaa.dk. Det er samme system, de to platforme anvender.

Databruger

Der er ingen registrering før brug af vores data. Hvis du tidligere har været oprettet på www.odaa.dk med henblik på at anvende vores data, behøver du altså ikke oprette dig igen her på portal.opendata.dk. Men du må meget gerne fortælle os, hvis du laver noget fedt med dem. Skriv til info.

Men venlig hilsen

Open Data Aarhus