Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 haft en lokal open data platform. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, portal.opendata.dk.

Du finder Aarhus Kommunes datasæt ved at klikke på fanebladet ”Datasæt” eller gå til denne side.

Dataejer

Hvis du er dataejer og plejer at uploade data til www.odaa.dk, skal du oprette dig på portal.opendata.dk (https://portal.opendata.dk/user/register) og sende dit brugernavn til Birgitte Kjærgaard. Hun vil derefter tilføje dig til Aarhus-organisationen på platformen, hvilket giver dig adgang til at lægge data op der.

Databruger

Der er ingen registrering før brug af vores data. Hvis du tidligere har været oprettet på www.odaa.dk med henblik på at anvende vores data, behøver du altså ikke oprette dig igen her på portal.opendata.dk. Men du må meget gerne fortælle os, hvis du laver noget med de åbne data. Skriv til info.

Har du ønsker til data fra Aarhus Kommune, som endnu ikke er udstillet, er du velkommen til at skrive til Open Data Aarhus. Vi er meget interesserede i at høre, hvilke data der er behov og interesse for.

Med venlig hilsen Open Data Aarhus