Befolkning og samfund

Socioøkonomi, demografi, befolkningsprognose, til- og fraflytninger, beskæftigelse, herkomst, m.m.