Sundhed

Hjælpemidler, hjemmepleje, sundhedsplejen, tandplejen, alkohol - /rusmiddelbehandling, kommunale tilsyn, kørselsordninger m.m.