Visiterede ydelsestyper i hjemmeplejen

Dataudtrækket viser unikke borgere visiteret til forskellige ydelsestyper i hjemmeplejen fra jan 2012-dec 2015 fordelt på ydelsestyper og områder.

Data kommer fra Sundhed og Omsorgs Borgerjournal. Der tages forbehold for registreringspraksis i de forskellige områder.

Begrebet ’Unikke borgere’ betyder, at hver borger kun medtages én gang i beregningen i hovedtotalen, men borgeren kan pr. måned modtage flere ydelser. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at hovedtotalen ikke nødvendigvis er lige med summen af de enkelte rækker.

Ydelsestyper: Når borgerne modtager hjælp fra Aarhus Kommune, registreres en ydelsestype. Nedenfor beskrives nogle af de ydelser, som en ydelsestype kan indeholde. • Genbrugshjælpemidler: Kan bl.a. være rollatorer, badebænk/taburet, toiletforhøjer, plejeseng, badestol, teleslynger. • Genoptræning: Kan bl.a. være genoptræning efter Sundhedsloven §140, genoptræning efter Servicelovens §86,1 eller rehabiliterende genoptræning. • Personlig pleje: Kan bl.a. være forskellige plejeindsatser dag, aften, nat • Personlige hjælpemidler: Kan bl.a. være diabeteshjælpemidler/insulinbehandling, kompressionsstrømpe, høreapparat, fodindlæg • Praktisk hjælp: Kan bl.a. være rengøring, tøjvask, indkøb • Sygepleje: Kan bl.a. være medicinadministration, medicinhåndtering og observation af virkning/bivirkning, hud og slimhinder – sårbehandling • Vedligeholdelsestræning: Kan bl.a. være vedligeholdelsestræning grundmodul §86.2, undersøgelse/udredning §86

De 9 områder Aarhus har 37 lokalcentre, som er organiseret i 9 områder: • Område Christiansbjerg • Område Marselisborg • Område Midtbyen • Område Nord • Område Syd • Område Vest • Område Hasle-Åbyhøj • Område Vejlby-Risskov • Område Viby-Højbjerg Via http://egade.aarhuskommune.dk/ er det muligt at slå gader op og se, hvilket område den pågældende gade tilhører.

Andre mulige typer af data • Visiteret tid i minutter pr. ydelsestype • Unikke indsatser visiteret • Antal borgere besøgt • Der er mulighed for at opdele data i bl.a. aldersgrupper, civilstand, køn

Generelle spørgsmål og ønsker til data fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune kan rettes til Lasse Skjalm (lask@aarhus.dk)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Vedligeholdes af Line Aaboe Sørensen
Last Updated November 21, 2017, 11:07 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:51 (UTC)
Offentliggjort 17. november 2015