Bevægelsesflow ved valgsteder i Aarhus.

Til valget i juni 2015 blev der opstillet censorer i valglokalerne, Frederiksbjerg Hallen og Møllevangsskolen. De havde til formål at registrere bevægelserne i lokalerne, så man efterfølgende har kunne måle bevægelsesflowet hos de stemmeberettigede, og hvor længe de opholdte sig i lokalerne.

Data er i tekstformat og kan bl.a. hentes med Notepad++

Dette datasæt opdateres ikke længere

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Jakob Asmussen
Last Updated November 28, 2018, 08:46 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:49 (UTC)
Opdateringsfrekvens Opdateres ikke længere