Transaktionsdata fra Aarhus Kommunes Biblioteker

Både det statiske udtræk fra september og de timeligt opdaterede indeholder FAUST-nummer, som kan "oversættes" til andre data, f.eks. forfatter og titel, via webservice fra DBC - http://www.danbib.dk/index.php?doc=webservice_bibdk

Der vil dog være nogle poster (hvor faustnummer starter med 9) som ikke er med her – faustnumre med 9 er lokale og er kun unikke på hvert bibliotek (altså unikke i Aarhus Kommunes Biblioteker). Disse poster er f.eks. udenlandske materialer eller materialer, som er lokale og vil for det meste være et fåtal.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommunes Biblioteker
Vedligeholdes af Steen Gert Larsen
Last Updated Juni 15, 2018, 08:40 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:49 (UTC)
Indsamlingsformål Indsamles alene til open data formål.
Opdateringsfrekvens Hver time
Publiceringsdato 18. februar 2012