Trafiktællinger i Silkeborg Kommune

Trafiktællinger udtrukket fra KMD Mastra.

Kolonner

 • FID: ID
 • DATABASE_NAVN: Kan ignoreres
 • SORT_KOLONNE: Kan ignoreres
 • DATAEJER: Kommunenummer. 740 er Silkeborgs kommunenummer
 • SNIT_ID: ?
 • STATUSDATO: Dato
 • BESTYRER: Kommunenummer.
 • BESTYRER_ID: Ignoreres
 • ADMVEJNR: Vejnummer
 • VEJDEL: ?
 • VEJNAVN: Vejens navn
 • LOKATION: Sted på vejen, hvor målingen er foretaget
 • KOMMUNE: Kommunenummer
 • KOERETOEJSART: Køretøjsart.
 • AAR: Årstal
 • AADT: ?
 • HDT: ?
 • JDT: ?
 • TRAFIKTYPE: Typen af trafik
 • GNS_HASTIGHED: Gennemsnitlig hastighed
 • TALTE_DAGE: Antal dage, målingen er foretaget over
 • AE10SS: ?
 • AE10BY: ?
 • KILOMETER: ?
 • METER: ?
 • LBIL_AADT: ?
 • HAST_GRAENSE: Hastighedsgrænsen på målepunktet
 • FRAKTIL_PCT_15: ?
 • FRAKTIL_PCT_85: ?
 • PCT_OVER_HASTGR: Procent af trafikken, der kører over hastighedsgrænsen
 • PCT_OVER_HASTGR_P10: ?
 • PCT_OVER_HASTGR_P20: ?
 • LBIL_PCT: ?
 • STOERSTE_TIME: ?
 • STOERSTE_START_DATO_TID: ?
 • MORGENSPIDS_TIME: ?
 • MORGENSPIDS_START_TID: ?
 • AFTENSPIDS_TIME: ?
 • AFTENSPIDS_START_TID: ?
 • COORD: ?
 • Dato_Hentet: Tidsstempel for udtræk
 • GEOMETRY_SPA: Geodata

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Informatik-sektionen, Teknik og Miljø
Vedligeholdes af Informatik-sektionen, Teknik og Miljø
Last Updated December 18, 2017, 09:42 (UTC)
Oprettet November 3, 2017, 13:41 (UTC)