Trafiktællinger på kommunale veje

Indeholder trafiktællinger fra Aalborg Kommunes veje, hvor Aalborg Kommune ejer tælledata.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Stine Sørensen
Vedligeholdes af Niels Thorup Andersen
Last Updated Maj 9, 2017, 09:43 (UTC)
Oprettet December 20, 2016, 08:06 (UTC)
% over hastgrænse den procentdel som har haft højere hastighed end hastighedsgrænsen
% over hastgrænse +10km den procentdel som har haft højere hastighed end hastighedsgrænsen + 10 km/t
% over hastgrænse +20km er den procentdel som har haft højere hastighed end hastighedsgrænsen + 20 km/t
15% hastfraktil den hastighed som 15 % af de registrerede køretøjer ikke overstiger
85% hastfraktil den hastighed som 85 % af de registrerede køretøjer ikke overstiger
Adm.vejnr. det administrative vejnummer
Dage antal tælledage for den aktuelle tælling
Efterm. spids start tid starttidspunktet for eftermiddagsspidstimen
Efterm. spids time det gennemsnitlige antal køretøjer i den mest trafikerede time om eftermiddagen (hverdage)
GnsHast gennemsnitshastighed
HDT HverdagsDøgnTrafik
Hastbegræns hastighedsbegrænsningen på strækningen
JDT JuliDøgnTrafik
Km og meter præcisering af hvor på vejen der er talt
Ktj. køretøjstype. M= motorkøretøjer, K=knallert, C=cykel
LbilÅdt ÅrsDøgnTrafik for lastbiler
Lokalitet præcisering af stedet for tællingen
Morgen spids start tid starttidspunktet for morgenspidstimen
Morgen spids time det gennemsnitlige antal køretøjer i den mest trafikerede time om morgenen (hverdage)
Vejbeskrivelse hvilken vej der er talt på
Vejdel administrativ underopdeling af vejen
ÅDT ÅrsDøgnTrafik.
År årstal for tællingen