Tandlæger i Region Midt

Datasættet indeholder kontaktoplysninger på tandlægepraksisser i Region Midt.

Statens Serum Institut stiller et SOR datasæt til rådighed med daglige opdateringer. SOR data er Sundhedsvæsenets Organisations Register, som vedligeholdes for regionernes vedkommende af regi-onerne og for kommunale og private udføres vedligeholdelsen af National Sundheds IT (NSI). For alle data gælder, at kun 95 % af datasættet kan vises på kort, da de resterende ikke har valide adresser efter de officielle danske adresser. Det er ikke det komplette SOR datasæt der er lagt ud, men udvalgte emner er i første omgang gjort tilgængelige som GIS tabeller. Ønskes yderligere information henvises til: http://www.ssi.dk/sor

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Statens Serum Institut, National Sundheds IT
Vedligeholdes af Birgit Blaabjerg Bisgaard
Last Updated December 4, 2017, 13:38 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:51 (UTC)
Adgang Download
Hjemmeside http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/National%20Sundheds-it/TerminologiOgKlassifikationer/SOR/SOR_aktuelt.aspx