Tællekamera på Dokk1

Data opdateres ikke. De benyttede tællekameraer er udskiftet med anden type kamera og optællingsmetode sker via anden software. Aktuelle data fra disse kameraer kan ses i datasættet Besøgstal og åbningstider. Libno for Dokk1 er 775100.

Data fra tællekameraerne placeret på Dokk1. Disse kamera er placeret over udgangene og særlig software installeret på dem tæller antal personer, der går ind og ud.

Kameraernes numre henviser til deres placering:

  1. Niveau 0, nord
  2. Niveau 0, syd
  3. Niveau 1, Hovedindgang nord
  4. Niveau 1, Hovedindgang midt
  5. Niveau 1, Hovedindgang syd
  6. Niveau 1, Café vest
  7. Niveau 1, Café øst

Besøgstal er baseret på disse tal.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, Borgerservice og Biblioteker, ITK
Vedligeholdes af Steen Larsen
Last Updated August 8, 2019, 11:33 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:48 (UTC)