Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 2013

Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborger skab og udenlandsk herkomst i Aarhus Kommune fordelt efter oprindelsesland og alder.

Oplysningerne stammer fra udtræk fra det Centrale Personregister, CPR, her findes oplysninger om hver borgers statsborgerskab samt som hovedregel også personens fødested.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune
Vedligeholdes af Linda Svane Andersen
Last Updated November 21, 2017, 11:07 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:51 (UTC)
Opdateringsfrekvens 1 gang årligt
Publiceringsdato 26. februar 2013
Sidst opdateret Februar 2013
Type Statisk