Sidestatistik for portal.opendata.dk

Dette datasæt viser en statistik over sidevisningerne på portal.opendata.dk

Statistikken kan tages som en indikator på et datasæts popularitet.

Den er forsøgt sikret mod bevidst skewing, da man kun kan registrere én sidevisning per datasæt per dag.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Frans la Cour
Vedligeholdes af Frans la Cour
Version 1.0
Last Updated September 6, 2018, 01:57 (UTC)
Oprettet Januar 26, 2018, 11:59 (UTC)