Socioøkonomiske data for København

Kommentarer til data:

herkomst_ikke_vestlig (Vestlige lande omfatter EU-landene, Andorra, Island, Liechtenstein, San Marino, Norge, Monaco, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, New Zealand og Australien. Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande)

ingen_uddannelse (Kategorien ingen registreret uddannelse omfatter personer, der enten har grundskole som højeste fuldførte uddannelse eller ingen uddannelse. Særlig blandt indvandrere er der en del, der enten er uden uddannelse, eller som har en uddannelse, der ikke kan placeres i en dansk, uddannelsesmæssig kontekst. Målgruppen er 16-64 årige.)

lav_indkomst (Indkomst opgøres som bruttoindkomst pr. person, der er mindst 18 år gammel. Bruttoindkomst er al indkomst, der inddrages under almindelig indkomstbeskatning opgjort før diverse fradrag som f. eks renteudgifter. Indkomsterne er opgjort med udgangspunkt i medianen, hvor lave indkomster ligger mindst 25 % under medianen, høje indkomster mindst 25 % over medianen, og hvor resten defineres som mellemindkomster. En lav bruttoindkomst udgjorde maksimalt 162.000 kr. i 2011.)

uden_f_arbejdsmarkedet (Udenfor arbejdsmarkedet vil sige personer i tilbagetrækningsordninger samt øvrige, der permanent er udenfor arbejdsstyrken. Målgruppen er 16-66 årige.)

gns_boligareal_pr_pers (Boligareal for alle beboede boliger divideret med det samlede antal beboere, der kan henføres til en adresse. Alle boliger under 10 m2 eller over 1000 m2 er udeladt. Herudover fraregnes boliger, hvor der er registreret mere end 15 beboere)

bolig_m_install_mangel (Boliger med installationsmangler er boliger, der mangler enten eget bad og/eller mangler eget toilet og/eller mangler fjernvarme/centralvarme. Der gøres opmærksom på, at data for almene boliger med installationsmangler skal tages med et forbehold, idet stikprøveundersøgelser har vist en række registermæssige unøjagtigheder)

bolig_u_60m2 (Boliger hvor boligarealet er mindre end 60 m2. Der er med andre ord tale om små boliger)

Datakilde: Danmarks Statistik, data bearbejdet af Koncernservice og Bydata Københavns Kommune.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://kbhkort.kk.dk/cbkort?&profile=sociokort
Last Updated November 16, 2017, 13:20 (UTC)
Oprettet November 23, 2016, 01:06 (UTC)
data_quality good
update_frequency