Restanceopgørelser

Datasættet indeholder en opgørelse over den restance, som borgere og virksomheder skylder til Opkrævningen i Aarhus Kommune. Datasættet er et øjebliksbillede, som bliver gjort tilgængelig den 1. i hver måned. Restanceopgørelsen er fordelt på forskellige kravstyper, herunder bl.a. affald, kontrolafgifter, døgnanbringelse, ejendomsskat, dag- og fritidstilbud, parkeringsafgifter osv.

Restanceopgørelsen beregner totale beløb i forhold til kravstyperne. Totalerne dækker blandt andet over den samlede restance i periodens start og slutning, antallet af nye restancer i perioden, krediteringer, indbetalinger, afskrivninger og øvrige bevægelser. Opgørelsen udregner ligeledes totaler på hovedkravet/-ydelsen, gebyrer og renter.

Hvis du har spørgsmål til datasættet, er du velkommen til at kontakte Stephan Rasmussen (rvs@aarhus.dk).

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, Borgerservice
Vedligeholdes af Stephan Vinther S. Rasmussen
Last Updated December 6, 2019, 08:38 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:49 (UTC)
Opdateringsfrekvens Månedligt