Realtids trafikdata

Datasæt med metadata for trafikmåling i Aarhus og live/realtidsmålinger af trafikken i Aarhus Kommune.

Indsamlingsformål: De indsamlede data er en del af Aarhus Kommune, Trafik og Vejes arbejde med at planlægge, analysere og skabe et overblik over trafikudviklingen i Aarhus. De indsamlede data bruges både i forhold til trafikanalyser og til at se dag til dag udviklingen, fx i forbindelse med vejarbejde, større ændringer og unormale hændelser.

Teknologi: Data bliver indsamlet fra ca. 400 målepunkter på udvalgte strækninger i Aarhus Kommune. Hver gang der kører en bil forbi med en mobiltelefon, hvor bluetooth-enheden er tændt, bliver det registreret. Ved at se på tiden, det tager for bilen at køre fra et målepunkt til det næste, kan rejsetiden omsættes til et kort, som viser den aktuelle fremkommelighed. Systemet er leveret af Blipsystems.com.

Lagring af data: Datasættet består af to dataressourcer. Nedenfor er der en forklaring til de enkelte felter i de to dataressourcer.

Tidsperiode: De to dataressourcer opdateres forskelligt. Bliptrack-meta opdateres hver gang, der sker ændringer ift. de enkelte sensorer, fx ny placering eller kalibrering af distance osv. Bliptrack-latest opdateres hver 5 minut.

Tidszone for timestamp er UTC

Der indsamles ikke historiske data, da det vil kræve betydelig mere plads og fordi det er forholdsvis enkelt at opsætte en service, der selv gemmer de enkelte data i den opløsning, der er behov for. På denne måde kan den enkelte bruger selv opsætte dette, så det passer til egne formål og behov.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Michael Bloksgaard - Aarhus Kommune, Trafik og Veje
Vedligeholdes af Michael Bloksgaard
Last Updated September 11, 2019, 05:57 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:48 (UTC)
Offentliggjort 3. februar 2014
Opdateringsfrekvens Hvert 5. minut