P-pladser til særlige køretøjer

Datasættet indeholder oversigter over parkeringsmuligheder for invalidebiler, delebiler, motorcykler, turistbusser og lastbiler. Se mere her: http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Parkering/Parkeringsmuligheder/Saerlige-koeretoejer.aspx

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune
Vedligeholdes af Peter Schack Madsen
Last Updated December 14, 2017, 10:17 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:48 (UTC)
Opdateret okt 2016