Parkdrift - parkpleje (fladedata)

Datasættet viser parkelementer (flader), som driftes og vedligeholdes af Vejle Kommunes Vej & Park Drift. Fladedata er elementer som dækker et større areal eks skov, krat, græs, bøgepur mv. KML/KMZ-formatet kan anvendes til Google Earth.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Anne Dorte Elkjær Tiedt
Last Updated September 3, 2017, 00:01 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 10:56 (UTC)
Dato for trækning Ajourføres løbende
Opdateringsfrekvens Ajourføres løbende