Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års vandløbshændelse i 2050

Temaet viser den total økonomiske skade under en 100 års vandløbshændelse i 2050. Den totale økonomiske skade er summen af: BYGNINGSSKADE, INDBO, INFRASTRUKTUR, AFGRØDER og HUSDYR. Den totale økonomiske skade opgøres for hver 25 x 25 meter gridcelle som et beløb i danske kroner. Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/miljoegis-statisk/oversvom2/offentliggorelse_af_oversvommelsesdirektivet_2013.pdf
Vedligeholdes af Ulla Pia Geertsen
Last Updated Juni 5, 2018, 06:53 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 10:55 (UTC)
Dato for trækning Beregnet i 2012.
Opdateringsfrekvens Beregnet i 2012. Opdateres i 2019.