Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2100

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års hændelse 2100. Oversvømmelsesrisikoen er en kombination af sandsynligheden for en given oversvømmelseshændelse og den totale økonomiske skade, der er forbundet med den givne oversvømmelseshændelse. Oversvømmelsesrisikoen præsenteres for hver gridcelle på 25 x 25 meter som et beløb per år (Dkr/år). Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/miljoegis-statisk/oversvom2/offentliggorelse_af_oversvommelsesdirektivet_2013.pdf
Vedligeholdes af Ulla Pia Geertsen
Last Updated Juni 5, 2018, 06:52 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 10:56 (UTC)
Dato for trækning Beregnet i 2012
Opdateringsfrekvens Beregnet i 2012. Opdateres i 2019