Oversvømmelseskort Oversvømmelser 1000 års hændelse 2012

Temaet viser en 1000 års oversvømmelseshændelser ved stormflod inklusiv en 100 års hændelse fra vandløb, beregnet på baggrund af klimascenariet for år 2012. Beregningerne er udarbejdet i en gridstørrelse på 25 x 25meter, og i hver celler er angivet den gennemsnitlige vanddybde. Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin. KML/KMZ-formatet kan anvendes til Google Earth.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/miljoegis-statisk/oversvom2/offentliggorelse_af_oversvommelsesdirektivet_2013.pdf
Vedligeholdes af Ulla Pia Geertsen
Last Updated Juni 5, 2018, 06:54 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 10:55 (UTC)
Dato for trækning Beregnet i 2012
Opdateringsfrekvens Beregnet i 2012. Opdateres i 2019.