Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2050

Temaet viser en 100 års oversvømmelseshændelser ved stormflod, beregnet på baggrund af klimascenariet for år 2050. Beregningerne er udarbejdet i en gridstørrelse på 25 x 25meter, og i hver celler er angivet den gennemsnitlige vanddybde. Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/miljoegis-statisk/oversvom2/offentliggorelse_af_oversvommelsesdirektivet_2013.pdf
Vedligeholdes af Ulla Pia Geertsen
Version Beregnet i 2012. Opdateres i 2019.
Last Updated Juni 5, 2018, 06:50 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 10:55 (UTC)
Dato for trækning Beregnet i 2012
Opdateringsfrekvens Beregnet i 2012. Opdateres i 2019.