Oplev Gudenåen

Denne service udstiller data som er hentet fra følgende kilder:

  • Udinaturen
  • VisitDanmark
  • Historisk Atlas
  • Danmarks Sportfiskerforbund
  • Silkeborg fiskeriforening

Efter data er blevet hentet bliver det lagt ned i en fælles datamodel.

Data opdateres hver tirsdag og torsdag. Ved hver kørsel vil billeder få nye filnavne/adresser, så det anbefales ikke at linke direkte til indholdet.

URL prefix

Links til billeder skal prefixes med en URL:

Du kan se, hvordan data bliver brugt på https://oplevgudenaa.dk/

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://oplevgudenaa.dk
Forfatter Reno Lindberg
Vedligeholdes af Reno Lindberg
Version 1.0
Last Updated November 6, 2019, 13:43 (UTC)
Oprettet Maj 9, 2019, 09:36 (UTC)