Link til målinger

URL: http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/byer/forside.htm

I Aarhus måles der på Banegårdsgade (gadestation) og Botanisk Have (bybaggrund).

Målestationerne opdeles i "typer" efter hvor de er opstillet: Gade - på stærkt trafikerede gader Bybaggrund - på tage eller i gårde i byområder Land - i åbne områder langt fra større forureningskilder

På bybagrundsstationerne registreres den forurening, som udsendes i byområdet. Her bidrager kilder som trafik og boligomvarmning samt eventuelle bidrag fra industrier. Resultaterne er repræsentative for forureningen i områder (fx boligkvarterer), som ikke ligger direkte op til stærkt trafikerede gader.

På gadestationerne er trafikken umiddelbart forbi stationen den væsentligste kilde for stoffer som kvælstofoxider, kulmonoxid og til dels PM10 (partikler mindre end 10 µm). Gadestationerne er i alle tilfælde placeret på fortovet umiddelbart op til kørebanerne på en tæt trafikeret gade i bymidten. Resultaterne giver et indtryk af den forurening man udsættes for i "gaderum", idet der - afhængigt af de meteorologiske forhold - kan være store variationer over mindre afstande.

På Banegårdsgade måles µg/m3, dog NOx: µg(NO2)/m3 og CO: mg/m3 På Valdemarsgade måles µg/m3, dog NOx: µg(NO2)/m3

Inkludér (embed)

Yderligere information

Felt Værdi
Data last updated 28 April 2014
Metadata last updated 28 April 2014
Oprettet 28 April 2014
Format text/html
Licens Creative Commons Attribution
createdover 5 år siden
has viewsTrue
iddd874178-5759-4ce5-ba09-24626481fef7
last modifiedover 5 år siden
mimetypetext/html
package id14807954-f646-4b12-98f7-98474a9f14bf
resource typefile
revision id242952c3-74e0-4f73-b7d1-4cd3bb45f108
size282 bytes
stateactive
webstore last updatedNone
webstore urlNone