Luftforurening

I Aarhus måles der på Banegårdsgade (gadestation) og Botanisk Have (bybaggrund).

Målestationerne opdeles i "typer" efter hvor de er opstillet: Gade - på stærkt trafikerede gader Bybaggrund - på tage eller i gårde i byområder Land - i åbne områder langt fra større forureningskilder

På bybagrundsstationerne registreres den forurening, som udsendes i byområdet. Her bidrager kilder som trafik og boligomvarmning samt eventuelle bidrag fra industrier. Resultaterne er repræsentative for forureningen i områder (fx boligkvarterer), som ikke ligger direkte op til stærkt trafikerede gader.

På gadestationerne er trafikken umiddelbart forbi stationen den væsentligste kilde for stoffer som kvælstofoxider, kulmonoxid og til dels PM10 (partikler mindre end 10 µm). Gadestationerne er i alle tilfælde placeret på fortovet umiddelbart op til kørebanerne på en tæt trafikeret gade i bymidten. Resultaterne giver et indtryk af den forurening man udsættes for i "gaderum", idet der - afhængigt af de meteorologiske forhold - kan være store variationer over mindre afstande.

Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time.

Data kontrolleres automatisk, men der er ikke foretaget afsluttende kontrol - der tages derfor forbehold mht. de nøjagtige værdier.

Mere information kan findes hos Institut for Miljøvidenskab.

Det hænder, at en monitor får en fejl, som ikke filtreres fra af den automatiske kvalitetskontrol. I så fald kan data i en kort periode være misvisende.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated September 1, 2017, 00:00 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:46 (UTC)
E-mail kem@envs.au.dk
Kontaktperson Keld Mortensen
Opdateringsfrekvens Hver time