Lokalplaner, kommuneplaner m.m. - Naturstyrelsen, Miljøministeriet

PlansystemDK indeholder planer efter planloven. Kommuner og staten indberetter planer. Alle kan se og hente planer.

Planerne kan også ses på Danmarks Miljøportal.

Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af:

 • lokalplaner (samt byplanvedtægter og andre historiske planer)

 • kommuneplaner

 • kommuneplanrammer (områder som danner rammer for lokalplaner)

 • kommuneplantillæg

 • kommuneplanstrategier

 • zonekort – byzone og landzone samt sommerhusområder

 • kommuneplanensretningslinjer vedr. natur, detailhandel, kultur- og landskabsinteresse mm. (jf. Planlovens § 11a)

Staten har ansvaret for andre plantemaer, som vises i systemet, fx:

 • kystnærhedszonen (ca. 3 km bred planlægningszone langs kysterne uden for byzone)

 • strandbeskyttelseslinien (300 m beskyttelseszone langs kysterne)

 • landsplandirektiver

For alle planer findes:

 • information om planerne (identifikation og egenskaber)

 • det gældende plandokument (pdf- format).

 • planernes areal (geografiske udstrækning) vist på kort.

 • søgemuligheder efter planer, adresser, matrikler mm.

 • mulighed for at søge efter hvilke planer, der gælder for en adresse, en matrikel eller et indtegnet areal

 • mulighed for at hente planer (downloade)

 • mm.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Naturstyrelsen, Miljøministeriet
Vedligeholdes af Henrik Larsen
Last Updated December 4, 2017, 10:15 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:48 (UTC)
Opdateringsfrekvens Alle nye planer og planforslag skal ifølge Planloven indberettes til PlansystemDK. Alle gældende planer, der blev endeligt vedtaget inden 15. september 2006 skal ligeledes være indberettet i PlansystemDK. http://www.plansystemdk.dk/Emner/hvornaar/