Ledighed efter år, forsikringskategori, ledighedsgrad, alder og uddannelse

Ledighed efter år, forsikringskategori, ledighedsgrad, alder og uddannelse

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Velfærdsanalyse
Last Updated Oktober 1, 2019, 13:13 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:38 (UTC)
Aar År
Alderskat 1: Under 25 år, 2: 25-29 år, 3: 30-66 år
Arbled Ledighedsgrad i arbejdsår (ekskl. ferie) i promille 1: 0,001-0,200 2: 0,201-0,400 3: 0,401-0,600 4: 0,601-0,800 5: 0,801-1,000 http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/ledighed---beskaeftigelsesoplysninger-der-vedroerer-ida-ansaettelser-/arbled.aspx
Bydel Byen er i dag opdelt i 10 bydel: 1=Indre By, 2=Østerbro, 3=Nørrebro, 4=Vesterbro/Kgs. Enghave, 5=Valby, 6=Vanløse, 7=Brønshøj-Husum, 8=Bispebjerg, 9=Amager Øst, 10=Amager Vest, 99=Udenfor inddeling http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/saadan-er-byen-inddelt/bydele
Forsikret Medlem af A-Kasse 1: Ja, 3: Nej
Hfudd Højeste fuldførte uddannelse 1: Ingen erhvervsuddannelse, 2: Erhvervsfaglig uddannelse, 3: Kort videregående uddannelse, 4: Mellemlang videregående uddannelse, 5: Bachelor, 6: Lang videregående uddannelse
Hjemmeside URL http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie
Opdateringsfrekvens Årligt
Personer Antal personer
Sidst opdateret 01.12.2013
Sprog Dansk
Tidsserie 1999-2011
data_quality
office Velfærdsanalyse
office_email
quality_note
update_frequency