Landetabel

Landetabel med en række klassifikationer som f.eks. Verdensdel, EU land, OECD land, Vestligt land, Invandrerland, osv. Data er bitemporale, så når data er ændret kender man gyldighedsperioden for registreringen.

Datasættet er i denne version leveret som et snapshot. Aarhus Kommune vil gerne i dialog med eventuelle brugere, og hvis der er efterspørgsel efter disse data, kan der sættes automatiske leverancer op for at holde data ajour. Er der ønske om andre landerelaterede data, vil vi gerne i dialog med brugerne for at se, om vi kan tilgodese jeres behov. Kontaktperson står nedenfor.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde Borgmesterens Afdeling
Forfatter Jesper Vad Kristensen
Vedligeholdes af Jesper Vad Kristensen
Last Updated November 21, 2017, 10:15 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:49 (UTC)