Gul afmærkning på veje

Gul afmærkning dækker over henholdsvis stiplet og fuld optrukken gul afmærkning (typisk på kantsten) og bruges til at markere henholdsvis parkerings- og standsningsforbud. I Bekendtgørelse om Vejafmærkning betegnes den ubrudte gule line som: ’T 61 Standsningsforbud’ og den stiplede for ’T 62 Parkeringsforbud’.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Last Updated Marts 16, 2017, 01:04 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:48 (UTC)
data_quality medium
office Vejændring
quality_note Datasættet ajourføres løbende på grundlag af indkomne beordringer og vejprojekttegninger
update_frequency daily