Grunddata

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er Regeringen og KL blevet enige om det såkaldte grunddataprogram.

En meget stor del af Geodatastyrelsens data – geodata – vil som geografiske grunddata kunne anvendes af alle til både kommercielle og ikke-kommercielle formål uden betaling. Det gælder landkortdata, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel.

Læs mere om vilkår, distributionsformer m.m. http://www.gst.dk/Emner/Frie_data/

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Geodatastyrelsen
Vedligeholdes af http://www.gst.dk/Emner/Frie_data/
Last Updated December 4, 2017, 10:14 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:46 (UTC)