Fredede og bevaringsværdige bygninger (SAVE)

De fredede bygninger er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Bygningers bevaringsværdi vurderes løbende af kommunen ud fra den såkaldte SAVE-metode ("Survey of Architectural Values in the Environment").

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Miljømæssig værdi Originalitet Tilstand Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen.

Læs mere om SAVE-metoden på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Jesper Tolstrup
Last Updated Januar 16, 2019, 12:12 (UTC)
Oprettet Januar 16, 2019, 12:12 (UTC)