Fiktiv bygningsmasse

Dataene er bygget op på teoretiske varme data fra SBI og Energistyrelsen, som er koblet på samtlige bygninger i Københavns Kommune. Det betyder at første niveau af kortlægningen er ved at være færdig. Det er derfor interessant at få udefrakommendes syn på dataene, da der kan komme nye ideer og løsninger ud af sådan et sammenspil.

Data er i en anonymiseret form. Det er vi nødt til at gøre, da Lov om Bygnings- og Boligregistrering (BBR-loven) fastslår at vi ikke kan videresende data i en person- eller virksomhedsidentificerbar udgave. Vi har også været nødt til at fjerne visse oplysninger, som vi har fået fra eksterne partnere under specifikke juridiske forudsætninger.

Vi har inddelt kortlægningen i tre forskellige kategorier: 1. Lokalitet, 2. Varme- og bygningsoplysning 3. Energimærke. Kategorierne sikrer at dataene beholder en hvis troværdighed i forhold til metoder og resultater. F.eks. kunne Artillerivej pludselig være placeret på Østerbro og en mindre garage kunne have et meget stort varmeforbrug.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Klaus Bundgaard
Last Updated Oktober 24, 2017, 09:36 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:09 (UTC)
data_quality
office Klima
office_email
quality_note
update_frequency