Buslæskærme, punkter

Buslæskærme med angivelse af type.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Carina Skjold Thielsen
Vedligeholdes af Carina Skjold Thielsen
Last Updated April 6, 2018, 11:07 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:53 (UTC)
data_quality good
office Partnerskaber
office_email
quality_note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx hvor der er i gangværende ombygninger af veje eller pladser.
update_frequency biannually