Embedslægetilsyn med plejecentre

Embedslægetilsynene er lovpligtige og omfatter alene plejecentre. Der gennemføres som udgangspunkt ét uanmeldt embedslægetilsyn på hver af de københavnske plejecentre en gang årligt. Ved tilfredsstillende tilsynsresultat kan embedslægeinstitutionen vælge, at et plejecenter ikke skal have embedslægetilsyn det efterfølgende år på baggrund af forhold konstateret ved tilsynet det foregående år.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated August 29, 2017, 00:05 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:32 (UTC)
data_quality
metadata_id 556b1156-74c1-4091-b9a0-d4ffc8802362
office
office_email
quality_note
update_frequency