Elevtalsprognose 2014/15 – 2028/29 fordelt på folkeskoler

Elevtalsprognose 2014/15 – 2028/29 fordelt på årgange og folkeskoler i Vejle Kommune.

Elevtalsprognosen er udarbejdet i COWI’s DemoGrafix skolemodul, hvor udgangspunktet er befolkningsprognosen for perioden 1. januar 2015 – 1. januar 2029 og aktuelle elevdata pr. 31.12.2014. Disse data er derefter bearbejdet med oplysninger om elevernes søgemønstre (alder ved skolestart, hvilken skole en skolestarter vælger og hvilken omfordeling der sker mellem skolerne ved skift i klassetrin).

Opdateres: 1 gang årligt – 2. kvartal

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde Børn & Unge, Vejle Kommune
Forfatter Jette Nørum
Vedligeholdes af Tove Merete Christensen
Version 2
Last Updated Juni 5, 2018, 06:50 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 10:57 (UTC)
Dato for trækning november 2015
Opdateringsfrekvens Årligt: 2. kvartal