Parkeringshuse i Aarhus

Datasættet indeholder data fra parkeringshuse i Aarhus. Det viser det samlede antal parkeringspladser og antal pladser i husene, der er optaget.

Listen over parkeringshuse ser således ud:

 • Nørreport
 • Scandcenter
 • Bruuns
 • Busgadehuset
 • Magasin
 • Kalkværksvej
 • Salling
 • Dokk1
 • Navitas
 • NewBusgadehuset
 • UrbanLevel 1
 • UrbanLevel 2+3

Bruuns - herfra modtager kommunen ikke data pt

Kalkværksvej - er i øjeblikket gravet op og er ikke tilgængelig

Dokk1 - parkeringskælder skal tælles via Urban Level 1 og Urban Level 2+3. Parkeringskælderen under Dokk1 består af to delafsnit, og antallet af pladser er derfor en sammentælling af de to tællere. Der skal derfor ses bort fra "Dokk1"

Busgadehuset - her er det NewBusgadehuset der skal anvendes.

I forhold til data vedr. parkeringshusenes placering kan man på kommunens gis-kort (http://webgis.aarhus.dk/parkering/kort.htm) finde koordinater. Vejledning er i nedenstående .pdf-fil.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Mikael Bloksgaard
Vedligeholdes af Mikael Bloksgaard
Last Updated September 10, 2019, 10:58 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:52 (UTC)
Opdateringsfrekvens Hvert 5. minut