Datasæt om sammensætningen af affald

Data er indsamlet ved en affaldsanalyse af affaldet fra 6 lokaliteter (i alt fra 10 nedgravede containere) i Aarhus Midtby. Data er opsamlet fra containere med tømning 1 gang i ugen og repræsenterer derfor et øjebliksbillede af affaldssammensætningen. Data omfatter: ID, husstandsstørrelse, sorteret affaldstype og registrerede mængder.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Louise Åstrøm Andersen, AffaldVarme Aarhus
Vedligeholdes af Mary Bjerring Hansen
Last Updated November 21, 2017, 10:12 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:52 (UTC)
Indsamlingsformål Affaldet er sorteret i forskellige fraktioner for at kortlægge potentialerne af genanvendelige materialer i restaffaldet.
Opdateringsfrekvens Efter behov
Tidsperiode 27. - 31 . januar 2014
Type Statisk