Data vedr. personale i Aarhus Kommune

Datasættet indeholder data fra de seneste personaleredegørelser. Der er data for årene 2011-2013. Dokumentet med personaleredegørelsen viser, hvordan tallene præsenteres i den sammenhæng, som de er udarbejdet til.

Du kan læse mere om Aarhus Kommunes personaleredegørelse her http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/aarhus-kommune-generelt/Personaleforhold/Personaleredegoerelse.aspx

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, HR
Vedligeholdes af Erling G.Rasmussen
Last Updated November 21, 2017, 11:08 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:51 (UTC)
Opdateringsfrekens Der udarbejdes personaleredegørelse hvert år