3D bymodel Aarhus Ø og Sydhavnen - Sketchup format

Samlede datasæt for de 2 områder på sketchup format klar til brug. Bygninger, broer og træer er produceret fotogrammetrisk ud fra luftfotos fra 2016, og har en rigtig god og ensartet nøjagtighed. Størrelsesorden 30 cm. Træer er angivet ved deres topkote og kronediameter Terrænnet er en bearbejdet udgave af den nationale laserscanning fra 2015.

OBS: Vær opmærksom på licensbestemmelserne, som er beskrevet under det enkelte datasæt under punktet 'Licens'.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Schack Madsen
Vedligeholdes af Lasse Gade Pedersen
Last Updated November 28, 2018, 09:16 (UTC)
Oprettet Juli 6, 2018, 07:11 (UTC)
Ajourført (år) Endnu ikke ajourført
Datagrundlag Luftfotos, april 2016
Opdateringsfrekvens Efter behov