Cykelstidata

Datasættet indeholder data fra http://aarhuscykelguide.dk/

Der udstilles data fra tre tabeller, en knudetabel, en strækningstabel og en strækningsforløbstabel. Derudover udstilles lagdata og forvalgte ruter.

En strækning i strækningstabellen forløber mellem to knuder i knudetabellen. For alle strækninger bliver start- og slutpunkterne for de enkelte linjedele som tilsammen danner vej-strækningen, beskrevet i strækningsforløbstabellen. Det betyder, at en strækning altid vil have mindst to punkter i strækningsforløbstabellen, nemlig start og slutpunktet for en ret linie.

Følgende data udstilles. Knudedata • Knudenummer (unikt id) • x og y-koordinat

Strækningsdata • strækningsnummer (unikt id) • fra- og tilknudenummer svarende til knudenummeret i knudetabellen • vejlængde i meter • kode for om strækningen er en sti

Strækningsforløb

• Strækningsnummer • Indeks for de punkter som beskrevet strækningens forløb (altid startende fra 1) • x- og y-koordinat for punktet med det aktuelle indeks

Alle koordinater er i longitude, latitude-format, som det kendes bl.a. fra Google Maps.

Lagdata og forvalgte ruter er data om placering af bl.a. cykelbarometre og cykelpumper samt cykelruter som f.eks. Brabrandstien og Risskovstien.

Strækningsdata, knudedata og data om strækningsforløb bliver opdateret den 1. januar kl. 02:00 og den 1. juli kl. 02:00, hvert år.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune
Vedligeholdes af Pablo Celis
Last Updated December 15, 2017, 10:01 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:49 (UTC)
Historik Datasættet vil ikke indeholde nogen historik. Data bliver overskrevet ved opdatering hvert halve år.
Opdateringsfrekvens Strækningsdata, knudedata og data om strækningsforløb bliver opdateret den 1. januar kl. 02:00 og den 1. juli kl. 02:00, hvert år.