CO2-regnskab

Københavns Kommune kortlægger og beregner byens CO2-emission årligt for at kunne følge op på kommunens klimaplan.

CO2-kortlægningen følger principperne for anvendelse af CO2-beregneren udviklet af COWI og DCE (DMU) for Klimaministeriet og KL i 2008. Der er imidlertid i nogle tilfælde foretaget mere specifikke beregninger end dem, der kan foretages med CO2-beregneren. Det skyldes, at emissionsfaktorerne i CO2-beregneren trods løbende opdateringer ikke indeholder de nyeste data.

Kortlægningen indrager emissionen af metan (CH4) og lattergas (N2O), således at der opgøres CO2-ækvivalenter og ikke kun CO2-emissioner. Ændringen betyder at CO2-regnskabet herved bliver mere præcist og retvisende. Dette gælder for opgørelsen af CO2-emissionen fra elforbruget, fjernvarmen og den individuelle opvarmning til husholdninger. Emissioner fra biomassebaseret el er oplyst direkte af Amagerværket og ikke, som for tidligere år, udregnet ud fra kommunens grønne regnskab.

Læs mere om konklusioner, forudsætninger og baggrunde for CO2-regnskabet

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Jens Sperling
Vedligeholdes af Jens Sperling
Last Updated Oktober 8, 2019, 07:55 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:51 (UTC)
data_quality
office Bydata
office_email
quality_note
update_frequency