CO2-regnskab

Københavns Kommune kortlægger og beregner byens CO2-emission årligt for at kunne følge op på kommunens klimaplan.

CO2-kortlægningen følger principperne for anvendelse af CO2-beregneren udviklet af COWI og DCE (DMU) for Klimaministeriet og KL i 2008. Der er imidlertid i nogle tilfælde foretaget mere specifikke beregninger end dem, der kan foretages med CO2-beregneren. Det skyldes, at emissionsfaktorerne i CO2-beregneren trods løbende opdateringer ikke indeholder de nyeste data.

Kortlægningen indrager emissionen af metan (CH4) og lattergas (N2O), således at der opgøres CO2-ækvivalenter og ikke kun CO2-emissioner. Ændringen betyder at CO2-regnskabet herved bliver mere præcist og retvisende. Dette gælder for opgørelsen af CO2-emissionen fra elforbruget, fjernvarmen og den individuelle opvarmning til husholdninger.

Læs mere om konklusioner, forudsætninger og baggrunde for CO2-regnskabet

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Jens Sperling
Vedligeholdes af Jens Sperling
Last Updated Januar 13, 2020, 15:14 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:51 (UTC)
data_quality
office Bydata
office_email
quality_note
update_frequency