Bymiljø Aarhus (CityProbe)

Introduktion

Dette datasæt indeholder målinger og metadata relateret til de pt. 25 opsatte CityProbe enheder i Aarhus by. Indenfor den nærmeste fremtid bliver netværket udbygget med 25 enheder mere. En CityProbe-enhed er normal placeret på en lygtepæl i omtrent 4 meters højde. Enheden og tilhørende solpanel er orienteret mod syd for at kunne måle dagslys, samt sikre effektiv opladning fra solens stråler.

Hver enhed består af to sensormoduler: et top modul, som er indkapslet og beskyttet fra vind og vejr, samt en bund modul, som tillader luftcirkulation.

Datasættet

Der er to ressourcer tilknyttet datasættet:

Enheder

Denne ressource består af unikke identifikationsnumre for hver enhed, dens geografiske placering, samt tidsstempel for opsætning. Under denne ressource er der lavet en kortvisning over enhedernes placering.

Målinger

Hver måling indeholder en værdi for hver af de integrerede sensorer i enheden. Transmissionshyppigheden er dynamisk og beregnet udfra den nuværende batterikapacitet på enheden - jo mere batterikapacitet, jo oftere transmitteres sensorværdierne. Typisk vil enhederne rapportere ca. 10. minut, men dette kan variere mellem hvert andet minut og 30 minutter afhængig af vejr og årstid. Det skal noteres at data opbevaret på Open Data DK er primærdata og ikke er blevet efterprocesseret eller kvalitetstjekket. Dette er især gældende for CO, NO2 og regnintensitet målinger, som kræver efterprocessering for at lettere kunne fortolkes. CO og NO2 måles ved hjælp af en elektrokemisk sensor, som kræver kontinuerlig kalibrering. Der fokuseres derfor på at lave relative målinger, som kan bruges som indikatorer på luftkvalitet. Regnintensitet bliver målt ved hjælp af en mikrofon placeret under en polykarbonat top, som lytter efter regndrypper, som rammer toppen - heraf frekvensen imellem og amplituden.

Såfremt at enhederne bliver softwareopdateret, så ses en changelog nedenfor:

Changelog

Alle betydelige ændringer i projektet bliver dokumenteret herunder.

[Unreleased]

[1.0.1-rc.2] - 2017-11-28

  • Målefrekvens er opdateret til at dynamisk ændres baseret på tid. I mellem november og februar er dvaletiden i mellem målinger fikseret til 20 minutter for at opnå maksimale besparelser på strømforbrug. Hvis det er forår, sommer eller sensommer bliver tiden dynamisk igen og er baseret på den reelle batterikapacitet. Her kan målefrekvensen gå ned til hvert 5. minut.
  • Forberedelse til implementeringen af UV approximationslogik.
  • Mindre startup delay efter dvaleperiode imellem målinger. Dog grundet implementeringen af yderligere strømbesparelser på kommunikationsmodulet, så udlignes denne effekt i vinterhalvåret.
  • Regn sensoren returner nu et løbende gennemsnit af difference imellem peak-to-peak ampltituden for mikrofonen i top sensormodulet og bund sensormodulet (for at filtere baggrundsstøj fra). Denne logik er under forandringer og vil se løbende ændringer i de kommende versioner.

[1.0.0] - 2017-10-22

Første etape af CityProbes er live

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Christian Østergaard Laursen
Vedligeholdes af Christian Østergaard Laursen
Version 1.0
Last Updated December 19, 2018, 09:07 (UTC)
Oprettet Oktober 22, 2018, 18:08 (UTC)
Opdateringsfrekvens realtid