Brugerundersøgelse i Borgerservice og Biblioteker 2015

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Borgerservice og Biblioteker foretages hvert år efter en turnusordning. Tilfredsheden med borgerbetjeningen i Dokk1 og Bibliotekerne i Aarhus Kommune undersøges hvert år, mens tilfredsheden med telefonservicen og aakb.dk samt aarhus.dk undersøges hvert andet år. I 2015 består den samlede brugertilfredshedsundersøgelse af følgende tre undersøgelser:

  • Borgerbetjeningen: En smileytab-undersøgelse af brugernes tilfredshed med frontbetjeningen i Borgerservice Dokk1
  • Telefonien: En telefonisk interviewundersøgelse af brugernes tilfredshed med telefonservicen i Borgerservice
  • Bibliotekerne: En elektronisk spørgeskemaundersøgelse af borgernes kendskab til og tilfredshed med Aarhus Kommunes biblioteker

Smileytab-undersøgelsen er gennemført i december 2015 ved, at borgerne efter endt besøg i Borgerservice havde mulighed for på en opstillet stander at tilkendegive deres tilfredshed med Borgerservice samt årsag til tilfredshed/utilfredshed. I alt har 488 borgere besvaret undersøgelsen.
Den telefoniske interviewundersøgelse af telefonien er gennemført i november og december 2015 som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse. Borgerne som henvendte sig på Aarhus Kommunes hovednummer eller Borgerservices hovednummer blev inden samtalen spurgt, om vi efterfølgende måtte ringe dem op og stille dem nogle spørgsmål omkring deres tilfredshed. I alt blev 168 interviews gennemført. Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse af bibliotekerne er gennemført i marts 2016 som et online spørgeskema. Brugere af Aarhus Kommunes Biblioteker, som har tilkendegivet, at vi årligt må sende dem en spørgeskemaundersøgelse, fik tilsendt et link til et elektronisk spørgeskema. Linket blev sendt til 8.038 mailadresser og i alt har 4.567 gennemført undersøgelsen.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Kultur og Borgerservice, Borgerservice og Biblioteker
Vedligeholdes af Steen Larsen
Last Updated Oktober 10, 2018, 09:20 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:50 (UTC)
Næste opdatering af datasæt Denne undersøgelse fra 2015 opdateres ikke, men der foretages nye brugerundersøgelser i Borgerservice og Biblioteker.
Opdateringsfrekvens Denne undersøgelse fra 2015 opdateres ikke, men der foretages nye brugerundersøgelser i Borgerservice og Biblioteker.