Besøgstal og åbningstider for Aarhus Kommunes Biblioteker

Besøgstal hentet fra gates og tællekameraer

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Steen Larsen
Last Updated November 21, 2017, 09:58 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:52 (UTC)
Opdateringsfrekvens Se opdateringsfrekvens ved de enkelte dataressourcer.