Affaldsanalyse for villaer og etageboliger

Data er indsamlet ved en affaldsanalyse af affaldet fra ca. 300 villaer og ca. 600 etageboliger i Aarhus Kommune.

Data er opsamlet fra affaldsbeholdere med tømning hver 14. dag, samt containere fra skakte og fællesopstillinger med tømning hver 7. dag. Data repræsenterer derfor et øjebliksbillede af affaldssammensætningen.

Data omfatter: ID, samlet antal husstande, tømningsfrekvens, sor-teret affaldstype og registrerede mængder.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, AffaldVarme
Vedligeholdes af Mary Bjerring Rasmussen
Last Updated November 21, 2017, 11:09 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:46 (UTC)
Indsamlingsformål Affaldet er sorteret i forskellige fraktioner for at kortlægge potenti-alerne af genanvendelige materialer i restaffaldet.
Tidsperiode 28. april – 15. maj 2014
Website www.affaldvarme.dk