Affald

Affald indsamlet i Københavns Kommune, fordelt på fraktioner. Baseret på indvejningsdata fra affaldsbehandlere. Storskrald og dagrenovation er angivet i ton, mens de resterende fraktioner er angivet i kg. Læs mere om [Københavns Ressource- og Affaldsplan] (http://www.kk.dk/artikel/ressource-og-affaldsplan-2018) Spørgsmål om affaldshåndtering rettes til [Affald og Genbrug i Byens Drift] (http://2012.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-drift/kunderettet-drift/affald-og-genbrug)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Ressourcer & Affald
Last Updated December 2, 2019, 07:49 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:21 (UTC)
data_quality