Luftforurening

Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time.

Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm *), PM25: Partikler mindre end 2,5 µm *), SO2: Svovldioxid, Ben: Benzen, Tol: Toluen.

Enheder: µg/m3, dog NOx: µg(NO2)/m3 og CO: mg/m3.

Data kontrolleres automatisk, men der er ikke foretaget afsluttende kontrol - der tages derfor forbehold mht. de nøjagtige værdier. Målt med: *) TEOM metoden.

Mere information kan findes hos Institut for Miljøvidenskab.

H.C. Andersens Boulevard/1103: Gadestation (12o34'20" E, 55o40'30'' N).

Målt på gadeniveau (på stærkt trafikerede gader).

Den trafik-orienterede station (station nr. 1103) er placeret på nordsiden af en 6 sporet gade. På begge sider af hovedgaden er der parkering langs med parallelle sidegader og fortove. På Nordsiden er der 5-6 etagers beboelsesejendomme, der bl.a huser den kommunale administration, medens der på den modsatte side ligger en forlystelsespark med træer og lave bygninger. Trafiktætheden er på omkring 70.000 motorkøretøjer om dagen.

Jagtvej/1257: Gadestation (12o33'12" E, 55o41'54" N).

Målt på gadeniveau (på stærkt trafikerede gader).

Den trafik-orienterede station (station nr. 1257) er placeret i en 20 m bred gadeslugt ("street canyon") mellem cykelstien og vejbanen. Stedet er omgivet af fem etagers beboelsesejendomme på begge sider af gaden. Området består hovedsageligt af huse med småbutikker, og bygningerne er 3-5 etagers beboelsesejendomme. Stedet passeres dagligt af omkring 22.000 motorkøretøjer.

H. C. Ørsted Institutet/1259: Tagstation (12o33'41" E, 55o42'1" N).

Målt på by-baggrundsniveau (på tage eller i gårde i byområder).

Tagstationen (station nr. 1259) er placeret på et fladt tag af en syv etagers bygning, der huser institutter og laboratorier tilhørende det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Stedet er åbent og med træer mellem universitetets institutter. Afstanden til gade stationen (nr. 1257) er omkring 300 m. Der er adskillige gader med en trafikintensitet på over 5.000 køretøjer om dagen indenfor de nærmeste kilometre.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/byer/forside.htm
Forfatter Mobilitet
Last Updated Juli 22, 2019, 12:15 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:33 (UTC)
data_quality good
office Mobilitet
office_email
quality_note
update_frequency infrequently