Faste Trafiktællinger

Her kan du finde tal for trafik fra Københavns faste tællesteder. Vej-Id fortæller, hvor tællestationen er placeret. - og + efter vej-Id beskriver retningen hvor der tælles. T er udtryk for totaltrafik. Vejnavnet fortæller om hvilken vej tællestationen ligger på. Vejnavnet korresponderer med Vej-Id. UTM X- og Y-koordinaterne kan bruges til at identificere den nøjagtige position på tællestationen. Dagen hvor tællingerne er blevet udført, kan findes under Dato og de resterende kolonner er inddelt efter den time, der er talt.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter bydata
Last Updated Marts 19, 2019, 13:02 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:23 (UTC)
data_quality
update_frequency