Cykelparkeringstællinger

Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere.

Tællingen gælder derfor både offentlige stativer og private stativer, der er offentligt tilgængelige.

Hvert punkt repræsenterer en tælling, hvor der er talt stativpladser, cykler i stativpladser, cykler udenfor stativpladser samt ladcykler. Optællingen er foretaget i alle bydele på hverdage mellem kl. 8 og 17 i juli-september 2017.

Kolonner i datasæt:

id_1: id for datapunkt

id: oprindeligt id for datapunkt

taelleomra: tælleområde som tælling er talt i

pladser: antal stativpladser

cykelpaapl: antal cykler som står i stativ

cykeludenf: antal cykler som ikke står i stativ

ladcykler: antal ladcykler

oprettet: tidspunkt hvor tælling er oprettet

redigeret: hvis tællinger er redigeret på et senere tidspunkt

latitude og longitude: tællingens koordinatpunkt

Cykel_sum: ”cykelpaapl + cykeludenf”

Sum_m_lad: ”cykelpaapl + cykeludenf + ladcykler”

Cyk_diff: ”- Pladser + Cyk_sum” (Er difference mellem antal pladser og * summen af cykler. Negativ værdi indikerer ’overskud’ af pladser, positiv værdi indikerer ’underskud’ af pladser. OBS: indeholder ikke ladcykler.)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter KK Mobilitet
Vedligeholdes af KK Mobilitet
Last Updated November 21, 2018, 09:24 (UTC)
Oprettet November 21, 2018, 09:06 (UTC)